papatio.nl
"Cool zijn helpt het klimaat"

Life Coach

Papa Tio kan worden ingehuurd om jongeren/ jongvolwassenen individueel te begeleiden. 

Papa Tio begeleidt al ruim 16 jaar jongeren met verschillende uitdagingen in gedrag. Hij legt hierbij de nadruk op hun talenten en alles wat ze wel kunnen! 

Hij let hierbij op de ingrediënten van een goed leven zoals daar zijn:

Wonen, werken, leren, recreëren, avontuur, natuur, zelfzorg, gezondheid, zingeving en sociale relaties en vrijheid.

U kunt een PGB aanvragen bij de gemeente. We kunnen vervolgens samen in gesprek voor een professioneel  begeleidingstraject.

Social Work Tio Kvk 65272501. Ingeschreven bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugdzorg Nr. 100015249

Lezingen

Papa Tio heeft verschillende lezingen gegeven in opdracht van het ministerie van onderwijs betreffende zijn vak; ''Praktische levensfilosofie." Hij geeft dit vak als enige in Nederland en vindt dat dit wijdverbreid moet zijn. 

Hij heeft Z.K.H. Willem Alexander zelfs mogen ontvangen bij een van zijn lessen. 

Papa Tio is te boeken om een sprankelende lezing te geven over waar het onderwijs nu daadwerkelijk om draait.


 Bezoek van ZKH. Willem Alexander.

 

Interview Algemeen Dagblad.